"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Çocuklarda Zeka Gelişimi

Zeka ile bilişsel gelişim birbirinin destekleyicisidir. Zeka genelde kişinin çevresine uyum sağlama başkalarının öğretiminden yararlanmaksızın problem çözme olarak tanımlanır. Zeka yeni doğan bebekte gizil güçtür.Çevre etkileri yoluyla ortaya çıkar.

ZEKANIN İNSANLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI

  0-25 arasında olanlar       İdyo

25-50 arasında olanlar       Embesil

50-70 arasında olanlar       Moron

70-80 arasında olanlar       Sınır bölgesi

80-90 arasında olanlar       Tutuk (durgun) normal yada ağır öğrenen

90-110   arasında olanlar   Normal

110-120 arasında olanlar   Üstün zekalılar

120-130 arasında olanlar   Çok üstün zeka

130 ve üzeri olanlar            Dahiler

 

İDYOLAR:Zeka bölümü 0-25

Ağır zeka geriliği mevcuttur.Kendilerini tehlikelerden koruyamaz,kendi bakımlarını yapamazlar.Beden ve iç organlarında deformasyon mevcuttur,çoğu doğum öncesi nedenlerle oluşur.

Eğitim ve öğretim etkinliklerinden yararlanamazlar,temizlik vb. alışkanlıklar şartlı öğretimle bazılarına öğretilebilir.

 

EMBESİL:Zeka bölümü 25-50

Kendi kendilerine işlerini yeterince yapamazlar,başkalarının kontrolüne ihtiyaçları vardır.Yürümek ve koşmak geç başlamıştır.Okul öğretiminden yararlanamazlar.2-5 yıl aynı sınıfı tekrar ederler.7 yaşındayken 2 yaşındaki bebek gibi davranırlar.Öğretimle alışkanlık kazandırmak ve basit işleri yaptırma olanağı yoktur.

 

MORON:Zeka bölümü 50-70

Bunlara eğitilebilir zeka geriliği olanlar dense de zeka zayıflığı nedeniyle hayatlarını kazanamazlar.Varabilecekleri en üst zeka yaşı 7-10 arasındadır.Bunlar toplumda önemli problem teşkil ederler.Normal insanların arzularına sahip oldukları halde kontrol edebilecek durumda değildirler.Bazıları okuma-yazma öğrenirler,ilkokul 3.sınıfın çalışmalarını başarabilirler.

 

SINIR BÖLGESİ:Zeka bölümü 70-80

Normal okulda geç ve güç okuyan çocuklardır. Dikkat,bellek,yargılama yapmada zayıftır. Heyecan kontrolü ve uyumları kusurludur.Okuma-yazma öğrenebilirler. Basit işlerde çalışabilirler.

 

TUTUK-NORMAL:Zeka bölümü 80-90

Normal eğitim programlarından yararlanırlar.Ancak bazı etkinliklerde başarı düşüktür.Temel eğitimi tamamlayabilirler.

NORMALLER: Zeka bölümü 90-110

Toplumdaki fertlerin %50’si bu gruptadır.Tüm eğitim olanaklarından yararlanırlar.Yaptıkları işler mükemmel ve başarılıdır.Eğitimlerinde problem yoktur.

ÜSTÜN ZEKALILAR:Zeka bölümü 110-120

Bu çocuklar normal çocuklara oranla daha çabuk öğrenirler. Başarıları iyidir. Ara-sıra göze batan bir üstünlük gösterirler.Kolay kavrarlar ve algılama güçleri yaşıtlarından daha üst seviyededir.

Çok Üstün Zekalılar

Zeka bölümü 120-130

Tanınmış,hayatta büyük başarı elde etmiş kişilerin çoğu bu grup içindedir.Bunların bir çoğu zekasını erken yaşta gösterir.3 yaşında okuma yazma öğrenmeye başlar. Okulda arkadaşları arasında kendilerini belli eder,hayata genel olarak iyi uyum gösteri

Dahiler: Zeka Bölümü 130 ve üzeri

iHayata uyumları iyi olmakla beraber eğitimleri o kadar kolay değildir.Potansiyelleri çok üstün olan bu çocuklarda normal çocuklara ait problemlere ek olarak bazı olumsuzluklarla karşılaşır.Bu çocuklar yaşıtlarını ilgilendiren oyun vb. etkinliklerden sıkıldıkları için özel eğitim gerekir.

Çocuklarda Zeka Gelişimi
  

İlginizi Çekebilir


Televizyonun Çocuklara etkileri

Çocuklar için öğretici ve eğitici nitelikte olan programlar ve filmler onların kendilerini tanıyabilmelerine, kişilik gelişimlerine hizmet edeceğinden, izlenmeleri teşvik edilmelidir.


Çocuklarda Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi, bireyin toplumun değer yargılarını benimseyerek içinde bulunduğu çevreye uyumunu ve kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır.


Psikolojik Destek Alma İhtiyacı

Günümüzde genetik ve biyolojik rahatsızlıkların dışında şehirleşme, sosyal bağların zayıflaması, ekonomik ve sosyal belirsizlikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı bireylerin psikolojik desteğe duyduğu