"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Çocuklarda Uyum Sorunları

Sürekli hırçınlık, Sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık. Okuldan kaçma, kuralları çiğneme, Yangın çıkarma, zorbalık… vb. Duygusal bozukluklar,Korkular, kuruntular, kaygılar,Saplantılı düşünceler, Uyku bozukluklar, ıKekemelik, Tik (seyirce) ler.

 

 

Alışkanlık bozuklukları

Parmak emme

Tırnak yeme

Masturbasyon

Altını ıslatma

Dışkı çıkarma

Ağır ruhsal bozukluklar

Psikozlar

Şizofreni

Çocuklarda Görülebilen Uyumsuzlukların Nedenleri

Kalıtımsal etkenler  (Genetik yapı, organik nedenler… vb.)

Çevresel etkenler doğum öncesi, doğum esnasında, doğum sonrasında

Ailenin yapısı

Aile-içi ilişkiler

– Yanlış ana-baba tutumları

– Olumsuz ev yaşantıları

Evdışı çevredeki olumsuzluklar

Travmatik yaşantılar

Yanlış rol modelleri, olumsuz öğrenme yaşantıları

Çocuğun geçmişteki uyumu ve olumlu nitelikleri incelenmelidir.

Çocuğun durumu, becerileri, özel yetenekleri, toplumsal ilişkileri yönünden ne gibi göstergeler var?

Çocuğun yaşamındaki değişiklikler, olumlu/olumsuz önemli yaşantılar dikkate alınmalıdır.

Uyumsuz davranış, bir olaya bağlı olarak mı ortaya çıktı?

Çocuğun davranışına ilişkin çevresinin tepkisi incelenmelidir.

Çocuk, bu davranışı karşısında çevreden nasıl bir tepki almaktadır?

Tüm bu yönlerden;

Gerçeklik Terapisi (W.Glasser)

“Her davranış bir hedefe yöneliktir ve maksatlıdır.”

Davranışlarımız ihtiyaçlarımızı karşılamaya yöneliktir.

İhtiyaçlar karşılandığında DENGE kurulur, UYUM sağlanır.

İhtiyaçlar karşılanmadığında DENGESİZLİK söz konusudur ve UYUMSUZLUK ortaya çıkar

Çocuk ve ergenlerde temel ihtiyaçlar nelerdir?

Ait olma        : Diğerlerini sevme ve bağlanma

Güçlü olma    : Kişisel güce ve yeterliğe ulaşma

Özerklik        : Özgür olma ve kendini yönetme

Eğlenme       : Yaşamdan keyif alma, eğlenerek yaşama

Çocuk/ergenin

temel ihtiyaçlarını karşılama yolları nelerdir?

 Ait olma ihtiyacı:

Çocuğu sevin, sevdiğinizi gösterin, ifade edin, onu yaşantılarınıza ortak edin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, ona işbirliği yapma fırsatları sağlayın.

 Güçlü olma ihtiyacı:

Ona başarılı olabileceği görevler verin, başarısını fark edin, güçlü yönlerini övün, ona değer verin.

 Özerklik ihtiyacı:

Kendisi ile ilgili kararlar alma hakkı tanıyın, kararlara onu katın, görüşünü alın, kendisi ile ilgili sorumluluk verin.

 Eğlenme ihtiyacı:

Gülmek, neşelenmek için fırsatları değerlendirin. Oyun ve eğlencenin onun hakkı (gelişim görevi) olduğunu unutmayın!..

Davranışı somut olarak gözlemek ve değerlendirmek.

Uyumlu ya da uyumsuz davranışlarını tanıyor muyum?

İhtiyaçlarını hangi durumlarda nasıl karşıladığının ve hangi tepkileri ortaya koyduğunun farkında mıyım?

Davranışı anlamaya çalışın:

Bu davranışın amacı nedir? Ne istiyor?

Bu amaç hangi ihtiyaca yöneliktir? Hedefi nedir?

Çevreyi/durumu nasıl algılıyor?

Bu davranış ile çevreyi kontrol etmeyi başarmakta mıdır?

Onun algı çerçevesinden durumu değerlendirebiliyor muyum?

Kendi tepkinizi inceleyin:

Çocuğun davranışı karşısında nasıl tepki veriyorsunuz?

Bu davranışı yaptığında;

 duygunuz ne?

 düşünceniz ne?

 davranışsal tepkiniz ne?

Çocuğun davranışını (farkında olmadan) pekiştiriyor musunuz?

Çocuklarda Uyum Sorunları
  

İlginizi Çekebilir


Karşıt Gelme Bozukluğu

KGB çocuk ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı


Çocuğun Gelişim Evreleri

Bilindiği gibi, insan doğumundan ölümüne dek gelişimini belirli dönemler içinde sürdürür. Çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık olarak bilinen bu dönemler birbirinde kesin sınırlarla ayrılmamışla


Boşanma Süreci

Evliliğin bittiğini düşünmek, geçmişte yaşanan iyi ve kötü anıların film şeridi gibi gözlerin önünden geçmesi kişide farklı bir duygu yaratır. Gerçekten bitmesi gerekiyor mu? yoksa biraz daha çaba