"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Aile İçi Şiddet ve Çocuk

1.1.  Aile İçi Şiddete Neden Olabilecek Etkenler: Kültürel açıdan kadına davranış ve katı rol biçilmiş olması. Evlilikle ilgili gelenek ve görenekler. Erkek egemenliğinin aile içinde koşulsuz kabulüŞiddetin çözümün bir parçası olduğunu düşünme. Kadının ekonomik bağımlılığı. 

 

Kadının eğitim almaması, eğitim ve öğretimden mahsur bırakarak iyi bir anne ve iyi bir eş olmasının önüne geçilmesi. 

Yasal hakların bilinmemesi

Aile içi şiddetin aile içi konu olarak görülmesi, ailede ve etrafındaki kültürde doğal karşılanması, görmezden gelinmesi

1.2. Aile İçi Şiddetin Çocuk Üzerindeki Olası Etkileri

· Uyku bozuklukları ve kâbuslar

· Gelişimsel gecikmeler

· Davranışlarda gerileme, tuvalet eğitimi alan çocuğun yeniden yatağını ıslatmaya başlaması gibi.

· Sinirli olması ve içe kapanması

· Baş, karın ağrısı gibi psikosomatik hastalıklar

· Evde ve/veya okulda saldırgan davranışlar, konuşma ve suça yönelme eğilimi

· Alkol, sigara, madde bağımlılığı eğilimi

· Hayvanlara eziyet etme

· Evden kaçma gibi davranış problemleri

· Kaygılı ya da korku dolu olması

· Ebeveynlerinin davranışlarını model alma

· Şiddet davranışlarının kuşaktan kuşağa aktarılması

1.3. Şiddetin Ortaya Koyduğu Sağlık Sorunları

Ölümcül Olmayan Fiziksel Sonuçlar

Yaralanma, istenmeyen hamilelik, cinsel hastalıklar, şiddetli karın ağrıları, kalıcı sakatlık, astım, kendine zarar verici davranışlar (sigara, meydan okuma, bu güdü ile yapılan tacizi teşvik edici davranışlar

Ölümcül Olmayan Ruhsal Sonuçlar

Depresyon, korku, endişe

Ölümcül Sonuçlar

İntihara teşebbüs

Bebek ölümü

Aile içi şiddetin sağlık boyutu kadar ekonomik, eğitim, insan hakları boyutu da gözardı edilmemelidir.

Anne Babaların Bilmesi Gerekenler

Çocuklar, yetişkinlerin bakımına ve korumasına muhtaçtırlar ve hiç bir şekilde fiziksel istismara maruz kalmamaları gerekmektedir.

Ne yaparsa yapsın, hiç bir çocuk dövülmeyi ya da istismar edilmeyi hak etmez ve bu tür bir davranıştan öğrenebileceği hiç bir olumlu ders yoktur.

Çocuklar doğruyu yanlışı ebeveynlerini taklit ederek bulurlar. Eğer siz ona vurursanız, o da başka birine vurmanın yanlış olmadığını düşünecektir.

Pek çok yetişkin, bunu terbiye vermenin bir yolu olarak görse de fiziksel ceza çocuğa zarar verir ve ciddi hasarlara yol açabilir.

Şiddet çatışma yaratır.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk
  

İlginizi Çekebilir


Çoklu Zeka Kuramı

Gardner’a göre; “…….bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri olabilir.”


Çocuklarda Uyum Sorunları

Sürekli hırçınlık, Sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık. Okuldan kaçma, kuralları çiğneme, Yangın çıkarma, zorbalık… vb. Duygusal bozukluklar,Korkular, kuruntular, kaygılar,Saplantılı düşünceler, Uyku


Çocuklarda Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi, bireyin toplumun değer yargılarını benimseyerek içinde bulunduğu çevreye uyumunu ve kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır.