"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Ergen Terapisi

Çocuklar ve ergenler karmaşık yapılara sahiptirler.  Ebeveynler çocuklarının nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir insan haline gelecekleri konusunda sürekli endişe ederler.  Pek çok çocuk ve ergen büyürken engellerle karşılaşırlar ve bazı durumlarda terapiye ihtiyaç duyabilirler.

Çocuklar ve ergenlerle yapılan terapi aile üyeleri arasında ilişkiye, birbirlerine nasıl yaklaştıklarına, nasıl iletişim kurduklarına ve birbirlerinden ne kadar ayrışabildiklerine bakar.  Terapi çocukların/ergenlerin sorunlarına değinirken, ailenin değişmesine yardım eder.

Psikoterapi çocuklarda duygusal ve davranışsal değişimler gerçekleştirmeye çalışır.  Tek bir çocukla, çocuklardan oluşan bir grupla, aileyle ya da geniş aile ile uygulanabilir.  Çocuklar ve ergenlerde konuşmak kadar, oyun oynamak, resmetmek, yaratmak ve rol yapmak gibi yöntemlerde duyguların paylaşılmasında ve problemlerin çözümünde etkilidir.

Terapist ve danışan arasında kurulan ilişki çok önemlidir.  Çocuğun ya da ergenin rahat, güvende ve anlaşılmış hissetmesi gerekir.  Bu türden güvenli bir ortam çocuğun duygularını ve düşüncelerini ifade etmesini kolaylaştırır ve bu bilgiler terapide faydalı bir şekilde kullanılabilir.

Terapi, ergenlere ve çocuklara duygusal destek vermek, yaşadıkları çatışmaları çözmek ve duygularını-problemlerini anlamak konularında yardım eder.  Terapinin hedefleri spesifik olabilir (ör: davranışların değişimi, arkadaşlar ve aile ile ilişkilerin geliştirilmesi, bağımlılıktan kurtulmak, öfke kontrolü) ya da daha genel bir hedef konulabilir (ör: daha az kaygı duymak, kendine güven duygusu geliştirmek).  Terapinin uzunluğu problemin ne kadar karmaşık ve şiddetli olduğuna bağlı olarak değişir.

Pek çok farklı psikoterapi yaklaşımı, tekniği ve müdahalesi mevcuttur.  Bazı zamanlar farklı psikoterapi yaklaşımlarından oluşan bir kombinasyon daha etkili olur.  Bazı durumlarda ise ilaç ve psikoterapi kombinasyonu gerekli olabilir.

Ergenlikten erişkinliğe sağlıklı geçişte de aile ve ergen arasındaki iletişim büyük önem taşıyor. Bu dönemde yaşanan zorluklar; aile ve arkadaş çevresinde iletişim sorunları, okul performansında kötüye gidiş, depresyon, yeme bozukluğu, alkol kullanımı ya da davranış bozuklukları şeklinde kendini gösterebiliyor. Ergenlik, iş seçimi ve kariyer planlamasının yapıldığı dönem olarak da dikkat çekiyor. Bu dönemlerde, kişinin yeteneklerine ve beklentilerine en uygun seçimi yapmasında danışmanlık hizmeti alma büyük yarar sağlıyor

Ergen Terapisi
  

İlginizi Çekebilir


Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler

Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür. Bu güne kadar gelişim konusu üzerinde çalışan bilim adamlarının bazıları, gelişimde daha çok kalıtım, diğer bir grup ise çevrenin etkili olduğunu savun


Ailelere Öneriler

Çocuğunuzun içinde gelişim özelliklerini bilmeniz onu daha iyi tanımanıza ve kolay iletişim kurmanıza katkı sağlayacaktır Aşağıdaki ipuçlarının sizlere bu konuda yardımcı olacağını düşünmekteyiz.


Aile İçi Şiddet ve Çocuk

Aile İçi Şiddete Neden Olabilecek Etkenler: Kültürel açıdan kadına davranış ve katı rol biçilmiş olması. Evlilikle ilgili gelenek ve görenekler. Erkek egemenliğinin aile içinde koşulsuz kabulüŞiddetin