"Her eylemin atası düşüncesidir." R.W. Emerson

Projektif Testler

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Test bireylerin tavır ve duygularını yansıtır. Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testir. Testin iki formu vardır. Form A 56, Form B ise 67 maddeden oluşmaktadır Form A 8-16 yaşlar, Form B ise daha yukarı yaşlara uygulanmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu kişi ve konulara karşı duygusal tutumunu inceleme amacı ile kullanılmaktadır. Uygulaması, puanlanması ve yorumlanması oldukça kolaydır.

 
C.A.T (3-10 Yaş arası Psikolojik Sorun Testi)

C.A.T. testi hayvanlarla ilgili olarak düzenlenmiş 10 değişik resim ihtiva eder. Bu test her iki cins için ve 3-10 yaşlar arasında kullanılır. Test çocuklarla dostça bir ilişki kurulduktan sonra “yönetim” bölümünde açıklandığı şekilde verilir. Cevaplar harfi harfine yazılır. Ve sonra “yordama” (interpretation) bölümünde anlatıldığı şekilde analiz edilir. C.A.T. bir anlama metodudur. C.A.T. standart uyarıcının algılanmasından doğan bireysel ayrılıklar üzerinde çalışarak şahsiyeti araştıran bir metottur. Test Henry Murray’ın “Thematic Apperception Test” (T.A.T.)’ine dayanır veya onunla ilgilidir. C.A.T. ne T.A.T. ile rekabete girer ne de onun yerine geçer. T.A.T. yetişkinler içindir, C.A.T. çocuklar için. Daha geniş bir deyişle C.A.T. çocuklar için, S.P.S. (Symonds Picture Story Test) gençler için, T.A.T. ise yetişkinler içindir.

C.A.T. çocuğun kendisi için önemli görülen figürlerle olan ilişkilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için düzenlenmiştir. Resimler özellikle yeme (beslenme) problemlerine, genellikle sözel problemlere karşı tepkiyi ortaya çıkaracak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca rekabet problemini araştırmaya; ebeveyne ve bunların yerine koyduğu kişilere karşı davranışlarını aydınlatmaya; çocukla anne-babanın ilişkilerini öğrenmeye yarar.

 
LUİSA DÜSS PİSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ

Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Düss bunu yaparken, deneklerin komplekslerine karşılık olan yanıtlarını göz önünde tutuyor ve şu varsayıma dayanıyordu.

Eğer denek, öykülerden birine takılır, anlamlı içerik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü ve ya öykü kahramanının,

denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti.» Buna göre her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Deneyim sırasında, bazı komplekslerin karşılığı olan soruların üstünde durmak ve alınan yanıtların anlamlı oluşlarına göre daha derinleştirerek sorular sormak gerekir. Bunun içindir

ki, bu öykülerin, bilinçaltı simgelerini ve psikanalitik soru sorma tekniğini iyi bilen bir uygulayıcı tarafından kulla

 

Projektif Testler
  

İlginizi Çekebilir


Karşıt Gelme Bozukluğu

KGB çocuk ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı


Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler

Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür. Bu güne kadar gelişim konusu üzerinde çalışan bilim adamlarının bazıları, gelişimde daha çok kalıtım, diğer bir grup ise çevrenin etkili olduğunu savun


Çocukta Korku

Kimi insanlar karanlıktan korkarlar, kimileri yalnız kalmaktan, kimileri ise, gök gürültüsünden, ölümden, böceklerden vb. Korku, canlı varlıkların, bilinen ve bilinmeyen tehlikeler karşısında gösterdi